Gaz LPG jest w pełni paliwem, mieszanką gazowo – powietrzną, która jest dokładnie spalana nawet bez katalizatora. Ma to bardzo duży wpływ na emisję związków chemicznych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska, czego nie można powiedzieć przy spalaniu innych paliw.

Wszystkie wykonywane pomiary pokazują, iż zawartość tlenku węgla oraz innych tlenków węglowodorów i azotu w spalinach LPG jest dużo niższa niż w przypadku spalin benzyny lub ropy. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść instalacji LPG jest fakt braku emisji związków ołowiu i siarczanów w spalinach.

Emisja spalin w instalacjach LPG

Porównując silniki zasilane LPG i benzyną możemy stwierdzić, iż emisja:

Związki te mają bardzo negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie społeczeństwa. Montując instalację gazową LPG w naszym samochodzie możemy śmiało stwierdzić, iż „pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu”: